Acte necesare pentru cununia civilă

Mai jos găsești câteva informații utile de care trebuie să ții cont referitor la actele de care ai nevoie pentru căsătorie.

Vârsta legală pentru a se putea căsători este de 18 ani (prin excepţie, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători).

Dosarul pentru căsătorie trebuie sa conțină declarația de căsătorie. Aceasta declarație se face personal, de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primărie.

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în localitatea unde se va încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la serviciul de evidență populației sau la primăria din localitatea în care se află, care va trimite declarația, în termen de 48 de ore, în localitatea în care trebuie încheiată căsătoria.

Concret, este o declarație pe care o veți scrie în fața ofițerului stării civile prin care vă manifestați dorința de a vă căsători cu persoana aleasă și prin care consemnați că ați luat la cunoștință de starea de sănătate a partenerului, precum și de condițiile prevăzute în Codul familiei.

To în cadrul acestei declarații, trebuie să optați și pentru numele de familie pe care îl veți purta după căsătorie. Aveți posibilitatea de a prelua numele de familie al partenerului, de a-l păstra pe al dvs. sau de a le purta pe amândouă.142

TERMENUL LEGAL ÎN CARE SE POATE ÎNCHEIA CĂSĂTORIA ESTE DE 10 ZILE DE LA DATA CÂND A FOST ÎNREGISTRATĂ DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE (în acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria).

Actele de care ai nevoie pentru cununia civilă se pot depune fie la primăria de care aparții tu, fie la primăria de care aparține soțul tău.

Acestea sunt – pentru cetățenii români:

– Actele de identitate (buletinele/cărţile de identitate);

– Certificatul de naştere (original şi copie);

– Certificatul medical privind starea sănătăţii (este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători şi menţiunea testat sau consiliat HIV);

– Actele de identitate a doi martori, care vor fi prezenţi la oficierea căsătoriei;

– Taxă timbru 1 leu;

– Acte în original şi copii din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriei anterioare (dacă vreunul dintre viitorii soți a mai fost căsătorit). Aceste acte pot fi:

   • Certificatul de deces al fostului soţ;
   • Certificatul de despărţenie sau de divorţ (pentru perioada anilor 1951-1960);
   • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă – în caz de divorţ.

Pentru căsătoria dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin sunt necesare:

 • certificatele de naştere (a cetăţeanului român şi a celui străin – apostilat în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România;
 • actele de identitate (cartea de identitate- pentru cetăţeanul român şi paşaportul/ cartea de identitate (pentru cetăţenii U.E.);
 • DOVADA (CUTUMA) eliberată de Ambasada/Consulatul dîn România a ţării de provenienţă a cetăţeanului străin sau dovada de celibat eliberată de primăria competentă (numai pentru ţările cu care România are semnate tratate);
 • certificatul medical prenupţial, pentru ambii soţi, eliberat de medicul de familie al cetăţeanului român;
 • dacă viitorii soţi nu se află la prima lor căsătorie, dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare (sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă, apostillată în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România (în cazul cetăţeanului străin)/ certificatul de deces);
 • dosar tip (declaraţia de căsătorie);
 • taxă timbru 1 leu.

La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil.

Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

La oficierea căsătoriei, actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Acest lucru înseamnă că, dacă plănuiți să plecați într-o altă țară în luna de miere, iar această călătorie este imediat după cununie, soțul trebuie să-și facă din timp pașaport.

De unde se obține certificatul medical prenupțial

Certificatul medical (privind starea sănătatii) trebuie să poarte numarul de înregistrare, data certă, sigiliul/stampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului (este un act eliberat de medicul de familie). Acest document este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii  până la data căsătoriei si trebuie sa cuprinda mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

PENTRU CĂSĂTORIA RELIGIOASĂ

După ce v-ați hotărât asupra datei, trebuie să mergeți la biserica unde doriți să vă căsătoriți și să vorbiți cu preotul pentru a vă programa la data aleasă. Lucrul acesta trebuie să îl faceți din timp, deoarece este posibil ca data aleasă de voi să fie ocupată. La unele biserici trebuie să dați un avans, la altele nu.

Actele necesare pe care trebuie sa le depui la biserică sunt:

 • certificatul de căsătorie civilă (fără acest act preotul nu va oficia căsătoria religioasă)
 • adeverință de Botez (în cazul în care una din părți nu face parte din parohia unde se va săvârși Cununia).

Înainte să plecați către biserică nu uitați să luați de acasă:

– verighetele (pernuța pentru verighete);
– o sticlă de vin alb sau roșu;
– câteva pișcoturi;
– lumânările de cununie;
– buchetul miresei și buchetul nașei.

Mai trebuie să știți că, dacă vreți să vă căsătoriți într-o altă localitate față de care aveți domiciliul tu sau soțul tău, anumiți preoți pot să vă ceară acordul preotului de pe raza căruia soțul are domiciliul.

De asemenea, preotul trebuie să vă informeze de faptul că, înainte de căsătorie amândoi trebuie să țineți post, cel puțin o săptămână, după care veți merge din nou la preot pentru a vă spovedi și după aceea vă puteți căsători.

În articolele viitoare vom reveni cu informații referitoare la lucurile necesare pe care trebuie să le aveți cu voi la cununia civilă și la cea religioasă și sfaturi practice referitoare la detaliile planificării unei nunți.

Reclame